موهای کاشته شده با موهای طبیعی فرق دارد؟

خیر فرق ندارد، چرا که موهای کاشته شده برای هر فرد از موهای سالم سر همان شخص تزریق میشود در واقع هر فرد که قصد دارد کاشت انجام دهد، باید تا حدودی شرایط کاشت را داشته باشد به این صورت که سر آن شخص باید دارای موهای نسبتاً سالم تر و محکمتر باشد تا بتوان  از آن موها برای انتقال به قسمتهای از سر که نیازمند است استفاده شود.

موهای کاشت شده رشد طبیعی دارد؟

خیر هیچ فرقی ندارد زیرا موی که در قسمتی از سر که نیازمند است کاشته میشود از پشت سر همان فرد برادشته میشود و به قسمتهای دیگر منتقل میشود این عمل در شرایطی بسیار موفق خواهد شد ، که موهای تزریق شده کاملا طبیعی سالم داشته باشد.

معمولا چه زمان بعد از کاشت میتوان prp انجام داد ؟

معمولا بعد از دو هفته تا تا دوماه بعد از عمل کاشت میتوان PRP انجام داد.

میتوان موهای کاشت شده را کوتاه کرد؟

بله ، بدلیل اینکه موهای کاشت شده موهای طبیعی و قابل رشد میباشد بعد از رویش مجدد پس از کاشت و با مشورت و مراجعه با پزشک معالج میتوان اصلاح سر را انجام داد.

برای ریزش مو میتوان کاشت انجام داد ؟

بله ، یکی از بهترین روش های درمان برای ریزش مو کاشت میباشد که با مراجعه و تماس میتوانید از مشاوره های رایگان بهره مند شوید.

بهترین روش کاشت را چگونه تشخیص دهم؟

با توجه به اینکه تشخیص روش درمان و روش کاشت مو را خود شخص نمیتواند تشخیص دهد با مراجعه حضوری به پزشکان  میتوانید روش درمان متناسب با خود را تشخیص دهید.

موهای کاشت شده چند سال دوام دارد؟

موهای کاشت شده در افراد باید مادام العمر باشند ، ولی بدلیل شرایط آب و هوایی ، هورمونی و سن بین ۱۵ تا ۲۰ سال ماندگار میباشد.

پیوند مو برای زنان امکان دارد؟

بلی ، با توجه به اینکه بیشتر مراجعه کنندگان برای کاشت زنانی میباشند که دچار مشکلاتی از جمله ارثی ، هورمونی ، بیماری و … میباشد کاشت برای خانم ها نیز انجام میشود.